Home » Гордійчук Мар’яна Сидорівна

Гордійчук Мар’яна Сидорівна


Гордійчук Мар’яна Сидорівна

Web of Science ResearcherID 
orcid.org/0000-0002-4263-8104
Google Scholar

Посада   доцент  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  кандидат педагогічних наук

Вчене звання      доцент 

 

На кафедрі працює з 2003 року.
Закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім.В.П.Затонського (1991 р).
Спеціальність за дипломом – вчитель початкових класів.
Закінчила аспірантуру (2003 р.) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.  Захистила кандидатську дисертацію з теми: “Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці.”  (2004 р).
Вчене звання доцента кафедри педагогіки і методик дошкільної та початкової освіти присвоєно 2008 року.
Керує написанням курсових та магістерських робіт, науково-дослідною роботою, педагогічною  практикою студентів факультету.
З 2004 року виконує обов’язки заступника  декана педагогічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи.
Викладає дисципліни: вступ до спеціальності (дошкільна освіта), актуальні проблеми дошкільної освіти, педагогіка дошкільна, методика викладання педагогіки дошкільної, етнографія дитинства.
Коло наукових інтересів: актуальні питання теоріі навчання та освіти, розвиток творчості дошкільників у процесі навчальноі діяльності. 
Опубліковано понад 50 публікацій, 1 монографія, 6 навчально- методичних посібників.

Основні публікації 2019-2023