Home » Навчально-методична робота » Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни вільного вибору студента

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнки (нова редакція)

 

2022-2023 н.р.

 

2021 – 2022 н.р.

Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку
Органiзацiя гуртковоi роботи дiтей дошкiльного i молодшого шкiльного вiку
Органiзацiя проектної дiяльностi дiтей дошкiльного i молодшого шкiльного вiку
Організація музично-театралізованої діяльності в закладах дошкільної освіти
Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Сучасне програмне забезпечення та практичні аспекти планування освітньо-виховної роботи в закладах дошкільної освіти
Теорiя та методидика спiвпрацi з родинами
Теорiя та методика органiзацii виховної роботи в закладах дошкiльноi освiти
Теорія і технології пізнавального розвитку дітей дошкільного віку
Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості
Технології вивчення технологічної освітньої галузі в початковій школі
Ейдетика для дітей дошкільного віку

2020 – 2021 н.р.

 

2019 – 2020 н.р.

Актуальні проблеми дошкільної освіти
Етнокультурні технології в роботі з дітьми дошкільного віку
Методика організації життєдіяльності дитини в умовах ЗДО
Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти
Організація предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку
Організація предметно-розвивального середовища в ДНЗ
Основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти
Організація проектної діяльності в ДНЗ
Організація та моніторинг педагогічного процесу в ДНЗ
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці
Основи документообігу в ДНЗ
Теорія та технології адаптації та соціалізації дітей в умовах закладів дошкільної освіти
Теорія та технології формування здорового способу життя особистості дитини

 

2018 – 2019 н.р.

Актуальні проблеми дошкільної освіти
Етнокультурні технології в роботі з дітьми дошкільного віку
Моделювання педагогічного процесу в ДНЗ
Організація предметно-розвивального середовища в ДНЗ
Організація проектної діяльності в ДНЗ
Організація та моніторинг педагогічного процесу в ДНЗ
Основи документообігу в ДНЗ
Теорія і технології пізнавального розвитку дітей дошкільного віку
Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості
Теорія та технології формування здорового способу життя особистості дитини
Технології організації самостійної діяльності дітей дошкільного віку
Технології формування екологічної культури дошкільників

 

Пропозиції кафедри теорії та методик дошкільної освіти щодо каталогу навчальних дисциплін вільного вибору студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ми в соціальних мережах