Home » Навчально-методична робота » Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни вільного вибору студента

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнки (нова редакція)

Вибіркові навчальні дисципліни (порадник, каталоги, накази)

 

Силабуси навчальних дисциплін вільного вибору

на 2024-2025 н.р.

Вибіркові освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Вибіркові освітні компоненти другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

Силабуси навчальних дисциплін вільного вибору

на 2023-2024 н.р.

Вибіркові освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2 курс

3 курс

4 курс

 

Силабуси навчальних дисциплін вільного вибору

на 2023-2024 н.р.

Вибіркові освітні компоненти другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 курс 

2 курс

 

2022 – 2023 н.р.

2021 – 2022 н.р.

2020 – 2021 н.р.

2019 – 2020 н.р.

2018 – 2019 н.р.