Home » Анотації навчальних дисциплін вільного вибору на 2019 – 2020 н.р.

Анотації навчальних дисциплін вільного вибору на 2019 – 2020 н.р.

Актуальні проблеми дошкільної освіти
Етнокультурні технології в роботі з дітьми дошкільного віку
Методика організації життєдіяльності дитини в умовах ЗДО
Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти
Організація предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку
Організація предметно-розвивального середовища в ДНЗ
Основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти
Організація проектної діяльності в ДНЗ
Організація та моніторинг педагогічного процесу в ДНЗ
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці
Основи документообігу в ДНЗ
Теорія та технології адаптації та соціалізації дітей в умовах закладів дошкільної освіти
Теорія та технології формування здорового способу життя особистості дитини