Home » Освітні компоненти ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Освітні компоненти ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

 

 

Шифр за ОПП Освітній компонент Силабус Робоча програма
 1.Обов’язкові освітні компоненти
Освітні компоненти загальної підготовки
ООК 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1
ООК 02 Історія та культура України 1
ООК 03 Іноземна мова 2, 4
ООК 04 Філософія 5
ООК 05 Соціально-правові студії 5
Освітні компоненти професійної підготовки
ООК 06 Загальна та дитяча психологія 1
ООК 07 Основи медичних знань і безпека життєдіяльності 1
ООК 08 Дошкільна педагогіка з історією 1, 2
ООК 09 Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти 2
ООК 10 Основи природознавства з методикою 4
ООК 11 Дошкільна лінгводидактика 3
ООК 12 Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 4
ООК 13 Основи образотворчого мистецтва з методикою 7
ООК 14 Методика виховання та розвитку дітей раннього віку 2
ООК 15 Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 3
ООК 16 Організація ігрової діяльності в дошкільному віці 2
ООК 17 Теорія та методика співпраці з родинами 2
ООК 18 Наступність роботи закладів дошкільної освіти та початкової школи 8
ООК 19 Теорія та технології розвитку дитячої творчості 8
ООК 20 Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку 1
 ООК 21 Основи наукових досліджень  2
 ООК 22 Основи інклюзивної освіти  6
 ООК 23 Логопедія  3, 4, 5, 6
 ООК 24 Діагностика мовленнєвих порушень у дітей  2
 ООК 25 Пропедевтика мовленнєвих порушень  1
ООК 26 Спеціальна методика розвитку мовлення дітей із загальним недорозвитком мовлення 7
ООК 27 Психологія дітей з порушеннями мовлення 2
ООК 28 Організація індивідуального навчання дітей з системними порушеннями мовлення 8
ООК 29 Практика:
ООК 29.1 Навчальна пропедивтична практика в закладах дошкільної освіти 3
ООК 29.2 Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти 4
ООК 29.3 Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) 5
ООК 29.4 Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти 6
ООК 29.5 Виробнича логопедична практика в закладах дошкільної освіти 7
ООК 29.6 Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти 8
ООК 30 Курсова робота з фахових методик 7
ООК 31 Курсова робота з логопедії 6
ООК 32 Атестація:
ООК 32.1 Кваліфікаційний екзамен з психолого-педагогічної та фахової підготовки (дошкільна освіта)
ООК 32.2 Кваліфікаційний екзамен з фахової підготовки (логопедія)