Home » 2020

2020

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020)

ОПП “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта (2020)

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» (2021)

Громадське обговорення освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020)

Пропозиції щодо внесення змін до освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти просимо надсилати за посиланням

Таблиця пропозицій стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2020)

Зустрічі зі стейкхолдерами:
Обговорення проєкту освітньо професійної програми з управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради (2020)
Обговорення проєкту освітньо професійної програми з працівниками закладів закладів дошкільної освіти (2020)
Обговорення проєкту освітньо професійної програми зі студентами (2020)