Home » Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик дошкільної освіти у 2018-2019 н.р.

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик дошкільної освіти у 2018-2019 н.р.

Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ
Актуальні проблеми дошкільної освіти
Вступ до спеціальності (дошкільна освіта)
Дошкільна лінгводидактика
Дошкільна педагогіка
Екологічний простір сучасного ДНЗ
Етнографія дитинства
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
Історія дошкільної педагогіки
Методика викладання дошкільної педагогіки у вищій школі
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
Методика ознайомлення дошкільників з природою
Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ
Методика роботи з дитячою книжкою в ДНЗ
Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку
Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку
Навчання та виховання дітей різновікових груп
Наступність роботи ДНЗ та початкової школи
Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
Організація гурткової роботи в ДНЗ
Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі
Організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ
Організація приватного ДНЗ
Організація проектної діяльності в ДНЗ
Організація професійної діяльності вихователя ДНЗ в умовах інноваційного освітнього середовища
Організація та моніторинг педагогічного процесу в ДНЗ
Організація управління дошкільною освітою
Основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти
Основи наукових досліджень
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
Основи природознавства з методикою
Основи природознавства та екології з методикою
Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах ДНЗ
Педагогіка дошкільна
Педагогічна інноватика в дошкільній освіті
Проектування освітньої діяльності в ДНЗ
Сучасні технології викладання фахових методик дошкільної освіти у вищій школі
Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості
Теорія та  методика формування елементарних математичних уявлень
Теорія та методика музичного виховання
Теорія та методика співпраці з родинами
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
Теорія та технології забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти
Теорія та технологія соціалізації дітей в умовах ДНЗ
Теорія та технології формування здорового способу життя особистості дитини
Технології формування екологічної культури дошкільників
Формування базових якостей особистості дошкільника
Формування готовності дитини до школи

Практики:
Навчальна педагогічна практика
Виробнича педагогічна практика
Організаційно-методична практика в дошкільних навчальних закладах
Педагогічна (асистенська) практика