Home » Обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024)

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024)

 

Внутрішня академічна мобільність здобувачів вищої освіти за освітньою програмою другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

 

«Проєктна діяльність у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти»: круглий стіл з міжнародною участю

Завершується обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти з роботодавцями

Обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти з працівниками Кам’янець-Подільської приватної школи «Радість» з дошкільним підрозділом

Громадське обговорення освітньої програми «Дошкільна освіта» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

Семінар «Інноваційні технології в сучасному закладі дошкільної освіти»

Успішних плекаємо змалку: на базі К-ПНУ відбувся воркшоп «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство. Діджиталізація. Майбутній капітал»

Реагуємо на виклики часу та вдосконалюємо дошкілля разом!

ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ»

ВІД ЕКОЛОГІЇ ДУШІ – ДО ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДИ

Єднаймося заради підвищення рівня якості освіти

Розширюємо коло учасників обговорення ОПП