Home » наукове видання

Category Archives: наукове видання

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ», яка відбудеться 25-26 жовтня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти, здобувачі вищої освіти, а також усі, хто цікавиться проблемами дошкільної освіти.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Педагогіка творчості: філософський, культорологічний і психологічний контексти.
 2. Сучасні технології розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку.
 3. Творча діяльність педагога в контексті реалізації завдань наступності й перспективності дошкільної та початкової освіти.
 4. Формування та розвиток творчого професійного потенціалу фахівців дошкільної освіти.
 5. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в реаліях сьогодення.

 

Форма участі – заочна (дистанційна). За результатами конференції заплановано видання електронного збірника матеріалів.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська.

Інформаційний лист

Вийшло друком наукове видання

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 341 c. (більше…)

ІХ Міжнародна науково-практича конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

5 – 6 квітня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». (більше…)

Надходження навчально-методичних та наукових видань викладачів кафедри теорії та методик дошкільної освіти до читального залу педагогічного факультету

Основне завдання читального залу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, магістрантів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників ЗВО згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів. Бібліотечний фонд читального залу – один із найважливіших інформаційних ресурсів. Він постійно поповнюється новими підручниками, навчальними посібниками, науковими та художніми виданнями. (більше…)

Вийшло друком наукове видання

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 210 с. (більше…)

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (з міжнародною участю) // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 196 с. (більше…)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю)

26-27 жовтня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю).

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут проблем виховання НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

У конференції взяли участь науковці, методисти, учителі та вихователі із різних областей України (Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Чернівецька).

Програма VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю) (м.Кам’янець-Подільський, 26-27 жовтня 2022 року)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ», яка відбудеться 26-27 жовтня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти, здобувачі вищої освіти, а також всі, хто цікавиться проблемами дошкільної освіти.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Педагогіка творчості: філософський, культорологічний і психологічний контексти.
 2. Сучасні технології розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку.
 3. Творча діяльність педагога в контексті реалізації завдань наступності й перспективності дошкільної та початкової освіти.
 4. Формування та розвиток творчого професійного потенціалу фахівців дошкільної освіти.
 5. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в реаліях сьогодення.

За результатами конференції планується видання електронного збірника матеріалів.
Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська.

Для участі у конференції необхідно до 22 жовтня 2022 року заповнити реєстраційну форму за покликанням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0StRQWqrJOKCSPPgIKhCYAHQZOq6BL2cDOz98EvOVwnsjw/viewform та надіслати на електронну адресу оргкомітету konf.kdo.kpnu@gmail.com такі матеріали:

 • стаття, оформлена відповідно до вимог (Іваненко_стаття.doc) (додаток 1);
 • скан- або фотокопію квитанції про оплату (Іваненко_квитанція.doc). Усі учасники конференції отримають електронний сертифікат (15 акад. год. / 0,5 кредита ECTS), програму та збірник матеріалів конференції.

Інформаційний лист

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ Ватаманюк Г. П.

Вийшла друком монографія Ватаманюк Г. П. Формування інструментальної складової спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: монографія. Київ: Центр учбової літераури, 2021. 360 с.
У моногорафії йдеться про розвиток сфери спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності. Розкрито сутність та співвідношення понять «інструментальна складова спілкування», «комунікативні уміння старших дошкільників», «музично-ігрова діяльність старших дошкільників»; висвітлено комунікативні й виховні властивості музики та їх роль у формуванні комунікативного досвіду дитини, здійснено класифікацію музичних ігор та описано їх вплив на формування інструментальної складової спілкування старших дошкільників. Подано діагностичну і формувальну методики та результати проведеного дослідження.
Монографію адресовано фахівцям у галузі дошкільної освіти, викладачам і студентам закладів вищої освіти.
ISBN 978-611-01-2629-8
УДК 373.2.015.3:78

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

З метою набуття нового досвіду, формування нових ефективних шляхів вирішення та подолання труднощів у роботі з дітьми та батьками у воєнний час, 13 – 14 квітня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». (більше…)