Home » Без категорії » Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

8 листопада на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено настановчу онлайн  конференцію з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (термін навчання 1 рік і 4 місяці) денної форми навчання, керівники практики з фаху – Газіна І.О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, Гордійчук М.С., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук.

Керівники практики звернули увагу здобувачів вищої освіти на те, що практика буде проходити в дистанційному режимі. Студенти-практиканти отримали інформацію про вид практики, її мету і завдання, тривалість проходження практики (з 08.11.2021 р. по 17.12.21 р.), бази практики і терміни здачі звітної документації, методичні рекомендації до її оформлення, прослухали інструктаж з охорони праці й техніки безпеки життєдіяльності, налаштувалися на плідну працю упродовж 6 тижнів.