Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Обговорення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»

Обговорення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»

12 листопада 2021 року в рамках підготовки освітньо-професійних програм: «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка та освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка із використанням додатку Google Meet відбулося обговорення програм з метою їх удосконалення, врахування пропозицій, думок, зауважень.

На даному етапі в обговоренні взяли участь студенти та випускники педагогічного факультету, спеціальності «Дошкільна освіта», гаранти програм: Газіна Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Галаманжук Леся Людвигівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти та викладачі кафедри теорії та методики дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Даний формат обговорення представленого документу є надзвичайно важливим з огляду на те, що освітньо-професійна програма, її зміст безпосередньо стосуються самих учасників освітнього процесу, якими є, насамперед, студенти, думка яких безумовно має бути врахована.

Власне обговорення викликало неабиякий інтерес студентського загалу. Учасники відеоконференції, які до того вже мали можливість ознайомитися зі змістом освітньо-професійних програм, висловили свої думки та побажання.

Серед проблем, порушених студентами, були дійсно актуальні, які варто врахувати при вдосконаленні ОПП. Це зокрема:

  • передбачення активізації співпраці з роботодавцями в сенсі практичної реалізації ОПП (залучення роботодавців, педагогів ЗДО до читання лекції, проведення наукових семінарів за участю студентів), що відповідає сучасному європейському тренду щодо зв’язку освітнього процесу з вимогами ринку праці.
  • максимальне врахування наступності в умовах запровадження проекту НУШ.
  • запровадження нових навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку сучасного фахівця, здатного працювати в умовах поширення інформаційно-комунікативних технологій, спроможного застосовувати інноваційні методи та технології, зокрема:
  • «STREAM-освіта в діяльності ЗДО»;
  • «Ейдетика в освітній діяльності ЗДО»;
  • «Професійна діяльність вихователя в системі альтернативної дошкільної освіти» тощо.

На запитання студентів обґрунтовані та докладні відповіді дали викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти.