Home » #kpnu » Настановна конференція з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

Настановна конференція з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

23 січня 2023 року відбулася настанова конференція з проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (DO-B21) спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Логопедія. Керівники практики з фаху Каньоса Н.Г. та Галаманжук Л.Л. ознайомили здобувачів освіти із термінами проходження практики та її тривалістю, зі змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі, провели інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомили здобувачів вищої освіти з правилами безпеки у воєнний час.

Керівник практики з психології Дуткевич Т.В. зосередила увагу здобувачів освіти на змісті завдань із дитячої психології, розповіла про умови їх виконання та вимоги до оформлення звітної документації.

Методист з практики, Роїк А.А. ознайомила здобувачів вищої освіти з розподілом в заклади дошкільної освіти.

Завершилася конференція побажаннями плідної праці та успіхів на всіх етапах проходження практики.