Home » студенту

Category Archives: студенту

ДОТИК ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти здобувачі 2 курсу (група DOL1-B22) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія» звітували про результати проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Це був перший і найкоротший дотик до обраної професії, який тривав 2 тижні – з 11 по 22 грудня 2023 року). Спрямовували і контролювали пізнавальну-практичну діяльність професійного спрямування науково-педагогічні працівники кафедри – Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор, завідувач кафедри, Ватаманюк Г.П., к.п.н., доцент, старший викладач і Демчик К.І., к.п.н. старший викладач випускової кафедри. (більше…)

ЗВІТУЄМО ПРО ПЕРШУ «ВИРОБНИЧУ»

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна за результатами проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) здобувачами 3 курсу (групи DOL1- B21 і DOL2- B21) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія». Терміни проходження практики – 13 листопада – 22 грудня 2023 року (6 тижнів). (більше…)

НА ПРАКТИКУ ВПЕРШЕ!

 

11 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з питань проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами 2 курсу DOL1-B22 групи (спеціальність «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія». (більше…)

НА «ВИРОБНИЧУ» ВПЕРШЕ !

13 листопада 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (DOL1-B21 і DOL2-B21 групи). Означеному виду практики передували дві навчальні практики. (більше…)

Обговорення освітньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта зі здобувачами вищої освіти

Думка студентів важлива! Під цим гаслом 1 листопада, 7 листопада та 9 листопада 2023 року було проведено серію онлайн зустрічей зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти та випускниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Основним питанням зустрічей було обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Гарант освітньої програми, Тетяна БАБЮК, повідомила присутніх про актуальність оновлення змісту ОП, що зумовлено тенденціями розвитку освітньої галузі, викликами сучасного світу та вимогами практики щодо підготовки кваліфікованих фахівців. Розробник програми, Наталія КАНЬОСА, засвідчила готовність до врахування побажань та пропозицій щодо удосконалення освітньої програми та закликала студентів висловити власне бачення напрямків змін в освітній програмі. (більше…)

Обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти з роботодавцями


9 листопада 2023 року в управлінні освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради відбулось обговорення зі стейкхолдерами освітньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти. У зустрічі взяли участь: Тетяна БАБЮК – гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Наталія КАНЬОСА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти,  Євгенія КАЛИНЮК ‒ начальник відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Таїсія ШЕВЕЛЕНКО – головний спеціаліст відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Раїса НОВІКОВА – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №3, Зінаїда БЕНІЦЬКА  – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №8, Олеся ГОЛІНБЕРГ – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №12, Ірина КУЛЬЧИЦЬКА – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №18.  (більше…)

Обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти з працівниками Кам’янець-Подільської приватної школи «Радість» з дошкільним підрозділом

З метою удосконалення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта 7 листопада 2023 року відбулася зустріч робочої групи з моніторингу та оновлення освітньої програми (кандидат педагогічних наук Тетяна БАБЮК – гарант програми та кандидат психологічних наук Наталія КАНЬОСА) з працівниками  Кам’янець-Подільської приватної школи «Радість» з дошкільним підрозділом.

(більше…)

Семінар-практикум

Відкритий діалог: «Працелюбність – основа академічної доброчесності: Бджола мала, а й та працює».

Доброчесність в сучасному цивілізованому світі є тим наріжним каменем, який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та послідовність морального образу. Вища освіта через навчання і дослідження фактично скріплює цей фундамент елементами академічної доброчесності, які покликані виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття думок та ідей, реалізуючи тим самим свою соціальну місію. (більше…)

«О, СЛОВО РІДНЕ, ХТО БЕЗ ТЕБЕ Я?»

Під такою назвою 27 жовтня 2023 року у читальному залі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася читацька конференція, присвячена Дню української писемності та мови. Ініціатори й організатори заходу – Тамара Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету та Галина Ватаманюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, куратор академічної групи DOL1-B22. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 1 та 2 курсу спеціальності «Дошкільна освіта». Галина Петрівна привітала присутніх зі святом, розповіла про традиції щорічного загального святкування на факультеті, звернула увагу на те, що у зв’язку з ситуацією в країні й особливостями організації освітнього процесу в університеті, формат заходу дещо змінено, побажала бути гідними спадкоємцями українського народу. (більше…)