Home » #kpnu » Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

23 січня 2023 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено питанням організації та проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти.

Фахівець І категорії навчального відділу Роїк А.А. ознайомила здобувачів вищої освіти з розподілом в заклади дошкільної освіти та надала загальні настанови до прикріплення до баз практики.

Керівники практики Галаманжук Л.Л., Гордійчук М.С., Ватаманюк Г.П., Каньоса Н.Г., Пукас І.Л. та Демчик К.І. ознайомили здобувачів вищої освіти з термінами проходження і програмою практики, вимогами до оформлення звітної документації, термінами її здачі, провели інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомили здобувачів вищої освіти з правилами безпеки у воєнний час.