Home » Актуальні питання дошкільної освіти » «ДОШКІЛЬНИКИ» ЗВІТУЮТЬ ПРО НДР

«ДОШКІЛЬНИКИ» ЗВІТУЮТЬ ПРО НДР

23–24 вересня 2020 року відбулася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2019-2020 навчальному році.

У конференції взяло участь 42 студенти денної та заочної форм навчання педагогічного факультету спеціальності «Дошкільна освіта». Наукове  керівництво підготовкою доповідей і публікацій здійснювали викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти, зокрема: завідувач Галаманжук Л. Л., д.п.н., професор;науково-педагогічних працівників кафедри Бабюк Т. Й., к.п.н. доцент; Каньоса Н. Г.,  к.пс.н., доцент; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст.викл.; Газіна І.О. к.п.н., доцент; Гордійчук М. С., к.п.н., доцент; Демчик К. І., к.п.н., ст. викл;  Пукас І. Л., к.п.н., ст. викладач.

Результати досліджень та наукові доробки студентів обговорювалися у процесі роботи секції «Теорія і практика дошкільної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища», яка поділялася на 2 підсекції: «Теорія дошкільної освіти» і «Методика дошкільної освіти».

Емоційні виступи, жваві дискусії та активність студентів засвідчили посилений інтерес до обраної теми дослідження і наукової діяльності загалом.

Переконані, що саме тут і саме такі заходи сприятимуть перетворенню сьогоднішніх студентів у завтрашніх науковців.

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць.