Home » Актуальні питання дошкільної освіти » ОПАНОВУЄМО ДОДАТКОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОПАНОВУЄМО ДОДАТКОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 

11 лютого 2020 року на платформі МООDLЕ відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (з 14 лютого по 25 березня 2022 року) студентами 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта Учасники конференції – здобувачі вищої освіти ПО1-В18 групи та керівники практики від університету: Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; Каньоса Н.Г., к.псих.н., доцент; Гордійчук М. С., к.п.н., доцент; Газіна І.О., к.п.н., доцент; Ватаманюк Г.П., ст. викл. (кафедра теорії та методик  дошкільної освіти);  Савицька О.В., к.псих. н., доцент, доцент кафедри психології освіти.

Під час конференції було обговорено організаційні питання – терміни практики та здачі і захисту звітної документації, розподіл здобувачів вищої освіти за базами практики та її керівниками, права і обов’язки задіяних учасників практичної підготовки (студенти, керівники від університету та керівники від баз практик), режим роботи ЗДО міста, наявність оформлених медичних книжок і сертифікатів про вакцинацію, змінне взуття, трудова дисципліна тощо).

Особливу увагу було звернено на методичні аспекти проходження практики – наявність програми практики та її розміщення на сайті кафедри теорії та методик дошкільної освіти; мета, завдання, зміст практичної підготовки та поетапність її здійснення; виконання індивідуальних науково-дослідних (творчих) завдань та завдань із психології (проведення й опис психологічних досліджень – Савицька О.В.).

Керівник практики зі спеціальності Ватаманюк Г.П. розповіла здобувачам вищої освіти про вимоги до оформлення звітної документації, продемонструвала її зразки, звернула увагу на шкалу оцінювання кожного виду практичної діяльності, провела інструктаж з охорони праці й техніки безпеки життєдіяльності під час практики, побажала, від усіх керівників здоров’я, успішної плідної праці, впевненої ходи стежинами українського дошкілля, яскравих вражень від обраної додаткової професії.

Г. Ватаманюк