Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Захист дипломних робіт магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта

Захист дипломних робіт магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта

22-24 грудня 2020 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти згідно з графіком завершився захист дипломних робіт магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.

Варто відзначити, що теми представлених дипломних робіт актуальні та досить різноманітні, усі мають дослідницький характер і базуються на практичних даних. Серед найактуальніших тем – умови патріотичного виховання дошкільників, реалізація персоніфікованого підходу на заняття з фізичної культури в закладах дошкільної освіти, технології розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку, формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, технологія морально-етичного виховання старших дошкільників засобами українського фольклору, розвиток пізнавальної активності дошкільників в умовах партнерської взаємодії, збагачення словникового запасу старших дошкільників засобами мнемотехніки, тощо.

Висновки та рекомендації, які містяться в роботах, мають як теоретичне, так і практичне значення, відображають високий рівень фахової підготовки випускників, що відзначено екзаменаційними комісіями із захисту дипломних робіт.

Колектив кафедри від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та здобуттям освітнього ступеня магістр. Бажаємо кожному досягти вагомих успіхів та втілити у життя усі мрії!