Практика

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – невід’ємний компонент освітніх програм підготовки фахівців, який формує здатність випускника перетворювати фундаментальні і прикладні знання на професійні вміння та навички.

Організація практики здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. за № 93.

Визначення баз усіх видів практики здійснюється на основі укладених договорів між університетом та організаціями, підприємствами, установами тощо, які забезпечують реалізацію головної мети практики – поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, їх творче застосування у практичній діяльності.

Всі види практики забезпечені програмами практик, розробленими випусковими кафедрами. Програми є основним навчально-методичним документом для здобувачів вищої освіти та керівників практики від університету і бази практики.

У рамках моделі підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість здобувачам вищої освіти за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

         

          Практики:

Практична  підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійною програмою Дошкільна  освіта. Логопедія. (2021)

 

         2022-2023 н.р.

  • Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти (DOL1-B21, DOL2-B21, DOL1-B21z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DOL1-B21, DOL2-B21, DO1-B20z, DOms1-B22z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Виробнича педагогічна практика в групах раннього віку (DO1–B20, DO1-B20z, DOms1-В21z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1–B20, DO1-B20z, DOms1-В21z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–B19, DO1-В19z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M22, DO1–M22z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M22, DO1–M22z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (Pod1-B19, POd1-B19z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Виробнича практика в закладах дошкільної освіти (PO1-M21, РO1-M21z) / програма / настановна конференція д.ф. / настановна конференція з.ф. / звітна конференція д.ф. / звітна конференція з.ф.
  • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (POd1-B20z) / програма  / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.

 

          2021-2022 н.р.

          2020-2021 н.р.

          2019-2020 н.р.

Ми в соціальних мережах