Практика

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – невід’ємний компонент освітніх програм підготовки фахівців, який формує здатність випускника перетворювати фундаментальні і прикладні знання на професійні вміння та навички.

Організація практики здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. за № 93.

Визначення баз усіх видів практики здійснюється на основі укладених договорів між університетом та організаціями, підприємствами, установами тощо, які забезпечують реалізацію головної мети практики – поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, їх творче застосування у практичній діяльності.

Всі види практики забезпечені програмами практик, розробленими випусковими кафедрами. Програми є основним навчально-методичним документом для здобувачів вищої освіти та керівників практики від університету і бази практики.

У рамках моделі підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість здобувачам вищої освіти за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

         

          Практики:

Наскрізна програма практики для здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за ОПП Дошкільна освіта. Логопедія (2021)

Наскрізна програма практики для здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за ОПП Дошкільна освіта. Логопедія (2022)

Наскрізна програма практики для здобувачів (другого) магістерського рівня вищої освіти за ОПП Дошкільна освіта (2022)

 

         2023-2024 р.н.

Графік проходження практик здобувачами вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

денна форма навчання

3, 5, 7 семестри

4, 6, 8 семестри

 • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DOL1-B22) / силабус / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DOL1–B21) / силабус / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–B20) / силабус / програма / настановна конференція д.ф. /  звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M23) / силабус / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (Pod1-B20) / силабус / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 

 

заочна форма навчання

3, 5, 7 семестри

4, 6, 8 семестри

 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1-B21z) / силабус / програманастановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DOms1-В22z) силабус / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.
 • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1-B22z) / силабус / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DOms1-B23z) / силабус / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1-В20z, DOLms1-В21z) / силабус / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M23z) / силабус / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (POd1-B20z) / силабус / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 

     

2022-2023 р.н.

2021-2022 р.н.

2020-2021 р.н.

2019-2020 р.н.