Практика

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – невід’ємний компонент освітніх програм підготовки фахівців, який формує здатність випускника перетворювати фундаментальні і прикладні знання на професійні вміння та навички.

Організація практики здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. за № 93.

Визначення баз усіх видів практики здійснюється на основі укладених договорів між університетом та організаціями, підприємствами, установами тощо, які забезпечують реалізацію головної мети практики – поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, їх творче застосування у практичній діяльності.

Всі види практики забезпечені програмами практик, розробленими випусковими кафедрами. Програми є основним навчально-методичним документом для здобувачів вищої освіти та керівників практики від університету і бази практики.

У рамках моделі підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість здобувачам вищої освіти за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

         

          Практики:

Наскрізна програма практики для здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за ОПП Дошклільна освіта. Логопедія (2021, 2022)

Наскрізна програма практики для здобувачів (другого) магістерського рівня вищої освіти за ОПП Дошкільна освіта (2022)

 

         2023-2024 н.р.

Графік проходження практик здобувачами вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

денна форма навчання

3, 5, 7 семестри

 • Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти (DOL1-B22) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) (DO1–B21) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M23) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича дослідницько-педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M22) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в початковій школі (DO1-В20) / програма 

4, 6, 8 семестри

 • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DOL1-B22) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1–B21) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–B20) / програма / настановна конференція д.ф. /  звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M23) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (Pod1-B20) / програма / настановна конференція д.ф. / звітна конференція д.ф. 

 

заочна форма навчання

3, 5, 7 семестри

 • Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти (DOL1-B22z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) (DO1-B21z) / програма /  настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) (DOms1-В22z) / програма / настановна конференція з.ф.м.с. / звітна конференція з.ф.м.с.
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M23z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.
 • Виробнича дослідницько-педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1-M22z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.
 • Виробнича педагогічна практика в початковій школі (DO1–B20) / програма

4, 6, 8 семестри

 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1-B21z, DOms1-В22z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.
 • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DO1-B22z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (DOms1-B23z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1-В20z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти (DO1–M23z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф.
 • Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (POd1-B21z) / програма  / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 
 • Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (POd1-B20z) / програма / настановна конференція з.ф. / звітна конференція з.ф. 

     

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.