Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Зустріч зі стейкхолдерами

Зустріч зі стейкхолдерами

10 лютого 2021 року в Управлінні освіти і науки Кам’нець-Подільської міської ради за участі стейкхолдерів начальника відділу дошкільної та інклюзивної освіти Калинюк Євгенії Миколаївни, головного спеціаліста відділу дошкільної та інклюзивної освіти Шевеленко Таїсії Антонівни, консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради» Осадчук Людмили Олександрівни та проєктної групи кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулося обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців. Також було обговорено коло питань щодо змісту та якості практичної підготовки та працевлаштування випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта. Озвучені в ході зустрічі пропозиції та побажання будуть використанні для удосконалення проєкту освітньо-професійної програми.