Home » Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

 

Обговорення проєкту ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Зустрічі з обговорення проєктів освітньо-професійних програм продовжуються…

Громадське обговорення проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта триває!

Громадське обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти з питання обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Обговорення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) (2021)

Інформаційний пакет – 2021

Анкета “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти”  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRETw7dGmtRlwNOTdR8lu35YUzms6QJEXe7R4psDdOKWoBCA/viewform

Анкета випускника  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_N7jRpZ6ya4n24_T_ol37mMU51JB6AGZ7Ikjumkf07GH1w/viewform

Анкета роботодавця  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIwZrkfsqHPZB0dw0Fg_FBElS4mgD8APgmVUhMtk1sH-c4vw/viewform

Таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2021)

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Силабуси навчальних дисциплін

Робочі програми