Home » Актуальні питання дошкільної освіти » ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

13 січня 2020 року розпочався останній семестр навчання на бакалавраті для студентів 4 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньою програмою Дошкільна освіта. Студенти разом із викладачами кафедри теорії та методик дошкільної освіти стартували з участі в настановній конференції з питань організації і проходження педагогічної практики (виробничої). Керівник практики зі спеціальності Ватаманюк Г.П. (к.п.н., ст. викл.) ознайомила студентів із термінами проходження практики (13.01.-14.02/2020р.), програмою практики, вимогами до оформлення звітної документації, критеріями її оцінювання, розподілом балів за виконання завдань із психології, педагогіки та фахових методик, орієнтовним переліком індивідуальних науково-творчих завдань. Про завдання програми практики з педагогіки студентам розповів керівник практики з педагогіки – Ковальчук Г.П. (к.п.н., ст. викладач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом ). Із змістом роботи з психології та вимогами до оформлення результатів дослідження студентів ознайомила керівник практики – Столяренко О.Б. (к. псих. н., доцент кафедри психології освіти).

Студенти прослухали інструктаж з техніки безпеки життя та охорони праці, що засвідчено їхніми підписами, отримали відповідні поради та настанови щодо успішного набуття професійних умінь і навичок у роботі з дітьми в ЗДО міста, які стали базами проходження практики (№№ 5, 8, 16, 20, 23).

З роси, води і легкої руки, як у народі кажуть, – стати гарними фахівцями!

Галина Ватаманюк