Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Вийшло друком наукове видання

Вийшло друком наукове видання

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2020. 274 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують проблеми наступності в умовах підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у Новій українській школі, наступності у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці, підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти, психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів, наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.