Home » 2021

Yearly Archives: 2021

Звітна конференція виробничої організаційно-методичної практики в ЗДО

14 грудня 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено звітну конференцію з виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 4 курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, керівник практики з фаху кандидат психологічних наук Каньоса Н.Г. (більше…)

Поєднуємо теорію з практикою

8 грудня 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено звітну конференцію з виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю «Початкова освіта» / спеціалізацією «Логопедія», керівники практики з фаху: доктор педагогічних наук Галаманжук Л.Л., кандидат психологічних наук Каньоса Н.Г. та кандидат педагогічних наук Пукас І.Л. (більше…)

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта.

22 листопада 2021 року відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Усі роботи виконані на належному рівні та допущені до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на захисті. Відеоконференція відбулася на платформі MOODLE. (більше…)

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта.

22 листопада 2021 року відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Усі роботи виконані на належному рівні та допущені до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на захисті. Відеоконференція відбулася на платформі MOODLE. (більше…)

Розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти з питання обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

15 листопада 2021 року з використанням додатку Google Meet відбулося розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти та роботодавців, професіоналів-практиків закладів дошкільної освіти.

Заслухавши результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти «Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти», випускників зазначеної спеціальності «Анкета випускника»; анкетного опитування серед потенційних роботодавців «Анкета роботодавця», учасники розширеного засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти активно долучилися до обговорення шляхів удосконалення процесу підготовки фахівців дошкільної освіти за обговорюваними освітньо-професійними програмами. (більше…)

Обговорення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»

12 листопада 2021 року в рамках підготовки освітньо-професійних програм: «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка та освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка із використанням додатку Google Meet відбулося обговорення програм з метою їх удосконалення, врахування пропозицій, думок, зауважень. (більше…)

Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

8 листопада на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено настановчу онлайн  конференцію з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (термін навчання 1 рік і 4 місяці) денної форми навчання, керівники практики з фаху – Газіна І.О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, Гордійчук М.С., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук. (більше…)

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих вчених “Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи” 3.11.2021

3 листопада 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти й молодих учених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи», приурочену 140-річчю від Дня народження Івана Огієнка. (більше…)

Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

4 листопада на базі кафедрі теорії та методик дошкільної освіти проведено настановну конференцію з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю «Початкова освіта» / спеціалізацією «Логопедія», керівники практики з фаху (доктор педагогічних наук Галаманжук Л.Л., кандидат психологічних наук Каньоса Н.Г. та кандидат педагогічних наук Пукас І.Л.). (більше…)

V Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії»

27-28 жовтня 2021 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти відбулась V Всеукраїнська науково-практична конференція
(з міжнародною участю) «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії»
(приурочена 140-річчю від Дня народження Івана Огієнка).
(більше…)