Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Онлайн захист виробничої педагогічної практики студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання

Онлайн захист виробничої педагогічної практики студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання

07 квітня 2021 року відбувся онлайн захист виробничої педагогічної практики студентів 4 та 2 курсів спеціальності 012 Докільна освіта (групи DO1-B17z і DO1ms-D19z) на платформі Google Meet.

На підсумковій конференції були присутні студенти, керівники практики, зокрема, керівник з фаху – кандидат педагогічних наук, доцент Бабюк Т.Й., з психології – кандидат психологічних наук, професор Дуткевич Т.В., кандидат психологічних наук, старший викладач Дорофей С.В., з педагогіки – кандидат педагогічних наук, асистент Боднар Д.М., методист з практики на педагогічному факультеті Костюк С.М., методист заочного відділу Козак А.В.

Під час практики керівниками була надана консультативна допомога студентам, створено належні умови для дистанційного супроводу індивідуальних та групових консультацій. Викладачі проаналізували роботу студентів під час практики, стан звітної документації і відзначили високий та достатній рівень виконання завдань практики. 

Під час захисту практики студенти поділились своїми враженнями, обговорили труднощі, які виникали у процесі роботи на посаді вихователя закладу дошкільної освіти, дали оцінку їхньої готовності до професійної педагогічної діяльності та внесли пропозиції щодо удосконалення процесу проходження виробничої практики.

Онуфрійчук Світлана: «Практика була гарним досвідом для мене. Я змогла проводити пробні заняття і гарно підготувати залікові заняття. Проводила індивідуальну роботу з дітьми, різні режимні моменти. Під час роботи з дітьми я помітила, що у деяких дітей існують певні дефекти мовлення, а також відставання у фізичному розвитку. Зокрема ми тренувалися у стрибках через предмети. Завжди враховувала психічний і фізичний стан дітей на занятті й намагалася утримувати увагу дітей».

Зай Марія: «Я задоволена проходженням виробничої практики, під час якої навчилася готувати та проводити заняття з дітьми. Також я приймала участь у роботі з батьками. Допомагала вихователям пошуком цікавого матеріалу для оформлення куточка для батьків. Зокрема виготовила «Вісник для батьків», в якому уміщені вислови видатних людей про дитину, а також таку інформацію: «16 заповідей батьків»; «Принципи побудови взаємовідносин між дорослим і дитиною»».

Кушнір Марина: «Під час практики виконувала функції вихователя й мала змогу випробувати себе, закріпити впевненість у правильності вибору професії, мала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології, фахових методик дошкільної освіти проводити освітньо-виховну роботу з дітьми дошкільного віку. Також протягом всієї практики спостерігала за організацією освітньо-виховної роботи в ЗДО, приймала активну участь в ній, аналізувала її, робила висновки».

Соболевська Інна: «Практика для мене була чудовим досвідом, який у майбутньому стане в нагоді. Керівники практики завжди допомагали із будь-якими питаннями, що з’являлися у процесі роботи. Загалом не було суттєвих труднощів із виконанням завдань практики, оскільки я працюю вихователем дитячого садка. Однак побачила проблеми у оснащенні садка дидактичними матеріалами.  Під час практики я використовувала різні методи та прийоми роботи з дітьми, які мали позитивний вплив на всебічний розвиток дітей. Завжди могла підвести дітей до сприйняття наочності та організувати роботу з нею».

Загалом, студенти були задоволені організацією та проведенням виробничої педагогічної практики, адже мали можливість працювати на посаді вихователя та закріпити і поглибити професійні навички у сфері дошкільної освіти. Програма практики виконана, студенти виявили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрували фахові навички, виявили особистісні якості, необхідні у майбутній професійній діяльності. Про це свідчать і відгуки студентів.

Вітаємо студентів із успішним захистом практики та бажаємо успіху на шляху до самовдосконалення та професійного зростання!