Home » Актуальні питання дошкільної освіти » ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

16 квітня 2021 року відбулася настановна конференція з організації і проведення навчальної пропедевтичної практики для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта. Зустріч здобувачів вищої освіти з керівниками практики Ватаманюк Г.П. (керівник зі спеціальності), Галаманжук Л.Л. (керівник з фаху) та її наставниками (методист заочного відділу Козак А.В. та спеціаліст навчального відділу Костюк С.М.) здійснювалася на платформі meet.google.com. В онлайн-режимі майбутні вихователі ознайомилися із керівниками, термінами та умовами проходження практики, орієнтовною датою здачі звітної документації (Козак А.В.), специфікою означеного виду практики і відповідними умовами її організації в умовах ЗДО – баз практики, її метою, завданнями і змістом (Галаманжук Л.Л.), переліком звітної документації, критеріями її оцінювання та вимогами до оформлення, а також з інструктажем з техніки безпеки життєддіяльності студента під час перебування на практиці (Ватаманюк Г.П.). Костюк С.М. звернула увагу на правильність заповнення щоденників студентами та на наявність відміток у них із баз практики (підписи, печатки), наявність підпису студента у звіті.