Home » Актуальні питання дошкільної освіти » VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

14 – 15 квітня 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти».

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут проблем виховання НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

У конференції взяло участь понад 180 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних областей України (Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Чернівецька, Черкаська, Чернігівська) та із зарубіжжя (Білорусь, Китай, Молдова, Польща, Чехія).

Працювали такі секції:

  1. Проблеми наступності в підготовці старших дошкільників до навчання в умовах Нової української школи.
  2. Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти.
  3. Дидактико-методичний аспект впровадження компетентнісного підходу в початковій та дошкільній освіті.
  4. Професійна підготовка фахівців дошкільної та початкової галузей в контексті ідей Нової української школи.
  5. Психологічні аспекти наступності у процесі навчання дошкільників та молодших школярів.
  6. Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
  7. Наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (вип. 4). З програмою конференції та збірником тез можна ознайомитись на сторінці нашої кафедри в розділі «Наукова робота» («Конференції та семінари») за покликанням – https://kdpo.kpnu.edu.ua/naukova-robota/konferentsii-ta-seminary/

                        Катерина Демчик,

кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри теорії та методик дошкільної освіти