Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

4 листопада на базі кафедрі теорії та методик дошкільної освіти проведено настановну конференцію з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю «Початкова освіта» / спеціалізацією «Логопедія», керівники практики з фаху (доктор педагогічних наук Галаманжук Л.Л., кандидат психологічних наук Каньоса Н.Г. та кандидат педагогічних наук Пукас І.Л.).

Керівники практики звернули увагу здобувачів вищої освіти на те, що практика буде проходити в дистанційному режимі. Студенти-практиканти отримали інформацію про вид практики, її мету і завдання, тривалість проходження практики (з 08.11.2021 р. по 03.12.21 р.), бази практики і терміни здачі звітної документації, методичні рекомендації до її оформлення, прослухали інструктаж з охорони праці і техніки безпеки життєдіяльності, налаштувалися на плідну працю упродовж 4 тижнів.