Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти з питання обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти з питання обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

15 листопада 2021 року з використанням додатку Google Meet відбулося розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти та роботодавців, професіоналів-практиків закладів дошкільної освіти.

Заслухавши результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти «Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти», випускників зазначеної спеціальності «Анкета випускника»; анкетного опитування серед потенційних роботодавців «Анкета роботодавця», учасники розширеного засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти активно долучилися до обговорення шляхів удосконалення процесу підготовки фахівців дошкільної освіти за обговорюваними освітньо-професійними програмами.

Зокрема, було зазначено, що нещодавно Міністерством освіти і науки України розробило професійні стандарти «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» та «Вихователь закладу дошкільної освіти», вони затверджені Міністерством економіки України, відповідні накази № 620-21 та № 755-21 оприлюднено на сайті МОН.

Згідно зі стандартом, керівник очолює заклад дошкільної освіти і здійснює безпосереднє керівництво ним. Професійна діяльність керівника передбачає управлінську, організаційну та іншу діяльність, встановлену трудовим договором та/або посадовою інструкцією. Відповідно у ОПП підготовки фахівця другого (магістерського) рівня вищої освіти було запропоновано збільшити обсяг навчальної дисципліни: «Організація управління дошкільною освітою», включивши теми: «Підприємницька діяльність», «Документообіг в ЗДО».

Стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» визначає основною метою діяльності вихователя організацію навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей відповідно до державного стандарту, тому за можливості збільшити обсяг фахових методик дошкільної освіти, або зробити перерозподіл годин у бік збільшення кількості практичних занять.

Начальником відділу дошкільної та інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Калинюк Є.М. було відзначено, що Мінекономіки наказом № 810 від 25.10.2021 затвердило зміни до національного класифікатора професій ДК 003:2010. Наприклад, МОН змінює професійне угруповання «Фахівці з дошкільного виховання» – на «Фахівці з дошкільної освіти», «Вихователі дошкільних закладів» – на «Вихователі закладів дошкільної освіти», що враховано уже в обговорюваних ОПП. Але змінюються назви : «Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу» – на «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»; «Вихователь дошкільного навчального закладу» – на «Вихователь закладу дошкільної освіти», що потрібно відобразити в ОПП у розділі «Придатність випускників до працевлаштування».

Газіна І.О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, зазначила, що професійним стандартом «Вихователь закладу дошкільної освіти» визначено функцію вихователя – організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу (компетентності: оцінювально-аналітична – здатність здійснювати та інтерпретувати результати моніторингу якості освітньої діяльності для адаптації та коригування освітнього процесу відповідно до можливостей державного стандарту дошкільної освіти та здатність визначати рівень сформованості компетентностей у здобувачів освіти відповідно до державного стандарту дошкільної освіти), тому, з метою забезпечення вищеозначеного професійного стандарту, ввести у перелік вибіркових дисциплін навчальну дисципліну «Організація і моніторинг педагогічного процесу в ЗДО».

Стасюк О.С., завідувачем Кам’янець-Подільського ЗЛО № 9 «Барвистий віночок» була запропонована ідея стосовно навчання здобувачів вищої освіти медіаграмотності та уміння вести сторінки в соціальних мережах, здійснювати просвітницьку діяльність та рекламувати заклад дошкільної освіти.

Цікавою була пропозиція Кульчицької І.А., завідувача Кам’янець-Подільського ЗДО №18 «Зірочка»: включити у вибіркові навчальні дисципліни практикум з розвитку креативного мислення педагога закладу дошкільної освіти, «Дизайн освітнього простору закладів освіти», «Проектна діяльність та дитяче експериментування в закладах дошкільної освіти»,  «Тьюторинг у дошкільній і початковій освіті».

Каньоса Н.Г., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти запропонувала включити такі дисципліни: тренінг «Тайм-менеджмент у роботі педагога закладу дошкільної освіти», «STREAM-освіта для дітей дошкільного віку», тренінги креативності та критичного мислення педагога.

У ході обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта присутніми також відзначено спрямованість освітньо-професійної програми на розвиток критичного мислення та творчого потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти. Також відзначено актуальність ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» в сучасних реаліях дошкільної освіти, коли є велика кількість дітей дошкільного віку, які мають недоліки мовленнєвого розвитку різної форми та ступеня складності. У ході зустрічі окреслено спільні заходи з метою якісної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Результати моніторингу освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) півня вищої освіти, «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти обговорено на розширенному засіданні кафедри теорії та методик дошкільної освіти (протокол № 12 від 15.11.2021 року). За підсумками будуть прийняті конструктивні рішення щодо внесення змін до змісту та структури зазначених освітньо-професійних програм з метою удосконалення.