Home » Без категорії » Звітні конференції з організаційно-методичної практики у закладах дошкільної освіти

Звітні конференції з організаційно-методичної практики у закладах дошкільної освіти

23 грудня 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено звітну конференцію з організаційно-методичної практики у закладах дошкільної освіти м. Кам’янця-Подільського. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, керівники практики з фаху – кандидати педагогічних наук, доценти Газіна І.О., Гордійчук М.С.

Перед початком педагогічної практики кафедрою теорії та методик дошкільної освіти проводилася діагностика рівня готовності студентів до практики у формі методичного допуску, метою якого є діагностика рівня педагогічних знань та практичних навичок роботи з дітьми дошкільного віку, а також накопичення студентами певного методичного матеріалу для практики.

Слід зазначити, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2021 року №130-ОД «Про тимчасову організацію освітнього процесу в умовах епідемічної небезпеки», у зв’язку з погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням респіраторної хвороби CОVID-19, з огляду на лист Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2021р. №1/9-558 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки», з урахуванням протоколу №16 позачергового засідання комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2021 року та з метою запобігання поширенню серед учасників освітнього процесу, інших працівників університету гострої респіраторної хвороби CОVID-19 практику студенти проходили дистанційно. Дистанційну комунікацію у ході проходження практики пропонувалося здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), відеоконференції (MSTeams, ZOOМ, GoogleMeet, Skype та ін.), форуми, чати тощо.

Студенти-практиканти призначалися в одну з груп дітей дошкільного віку, у якій вони працювали протягом усього періоду практики за розкладом свого вихователя-наставника. Кожен студент, користуючись інтернет ресурсами та педагогічною пресою розробив конспекти занять відповідно до календарного плану роботи вихователя (2 заняття, одне з яких нетрадиційне (інтегроване, комплексне, тематичне, сюжетне, ігрове), інше – з використанням інноваційних технологій; складали план роботи з батьками певної вікової групи на І півріччя навчального року; розробили 2 конспекти прогулянок: у І і ІІ половин дня.

Студенти здійснювали фото етапів виконання індивідуальних завдань та надсилали виконані завдання з практики в електронну систему MOODLE в установлений керівником час.

Під час конференції студенти поділилися своїми враженнями, набутим досвідом та знаннями, які вони набули під час проходження практики.

Також студенти продемонстрували свій досвід роботи, сучасні підходи та цікавинки.

 

Виробнича організаційно-методична практики в  закладах дошкільної освіти (DO1-M21z)

Також на  кафедрі  теорії та  методик  дошкільної освіти відбулася звітна конференція для   здобувачів 1  курсу вищого (магістерського)  ступеня освіти (заочна  форма  навчання) спеціальності 012 Дошкільна з додатковою спеціальністю Початкова  освіта.  Виробнича організаційно-методична практики в  закладах дошкільної освіти тривала  упродовж  6 тижнів з 4 жовтня  по 12  листопада 2021 року.

Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 1 курсу заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, керівник практики з фаху – Галаманжук Л.Л., завідувач кафедри теорії та  методик  дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор.