Home » 2022

Yearly Archives: 2022

Вітаємо із захистом магістерських дипломних робіт

27-28 грудня 2022 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти, які навчались за освітньою програмою «Дошкільна освіта» денної та заочної форм навчання. Захист робіт проводився комбінованим способом:  наживо та в онлайн форматі за допомогою Google Meet. (більше…)

Вийшло друком наукове видання

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 210 с. (більше…)

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ

19 грудня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено звітну конференцію з виробничої педагогічної практики в групах раннього віку конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Керівники практики з фаху – Каньоса Н.Г., Ватаманюк Г.П., Демчик К.І. та Галаманжук Л.Л., з педагогіки дошкільної – Гордійчук М.С. і психології – Куриця А.І. зазначили, що завдання виконані здобувачами вищої освіти на високому і достатньому рівнях. (більше…)

Навчальна пропедевтична практика в ЗДО (DO1-B21z)

16 грудня 2022 року здобувачі вищої освіти 2 курсу DOL1-B21z групи (спеціальність 012 Дошкільна освіта, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, заочна форма навчання) звітували про результати проходження першої в житті практики в закладах дошкільної освіти – навчальної пропедевтичної, яка  тривала 2 тижні з  «03» по «10» жовтня 2022 року. Під час звітної конференції розповіли про перші враження від майбутньої професії, про те, чим займалися, які завдання виконували, що нового дізналися, як долали бар’єри  у спілкуванні з дітьми й колегами, під час оформлення звітної документації (у кого таке траплялося), яку допомогу отримували від педагогів-наставників. Разом із тим, презентували власноруч виготовлені наочно-дидактичні посібники – індивідуальне  (творче) завдання. (більше…)

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (з міжнародною участю) // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 196 с. (більше…)

Академічна доброчесність

 

На педагогічному факультеті КПНУ імені Івана Огієнка велика увага приділяється дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньому процесі, впровадженню принципів академічної доброчесності. Це означає, що всі учасники освітнього процесу мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання. Так, 15 грудня 2022 завідувачем кафедри теорії та методик дошкільної освіти, професором Лесею Галаманжук та викладачем кафедри Мар’яною Гордійчук була проведена інформаційно-роз’яснювальна робота зі здобувачами першого курсу освітнього рівня бакалавр спеціальності 012 Дошкільна освіта ( група DOL1-B22) щодо положень Законів України «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права» про важливість і необхідність дотримання принципів академічної доброчесності.
Доброчесність є необхідною й важливою складовою будь-якого істинного досвіду освіти – доброчесність з боку як викладача, так і здобувача вищої освіти.

ВДАЛИЙ ФІНІШ

15 грудня на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна конференція за результатами  проходження виробничої  педагогічної практики в групах раннього віку студентами 2 курсу DOms1-B21z групи. Упродовж 6-ти тижнів, студенти оволодівали професійними вміннями і навичками, що дозволяють здійснювати освітньо-виховний процес у групах раннього віку. Терміни практики: 17 жовтня – 26 листопада. Бази практики – заклади дошкільної освіти м. Кам’янця-Подільського  та  України. (більше…)

Звітна конференція за результатами проходження «Виробничої практики в закладах дошкільної освіти» для студентів 2 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти РO1-M21z групи, які навчаються за освітньо-професійною програмою Початкова освіта

5 грудня 2022 року на платформі Google Meet відбулася звітна конференція за результатами проходження «виробничої практики в закладах дошкільної освіти» для студентів 2 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти) ПO1-M21z групи, заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.

На конференції заслухано звіти про роботу під час практики з фаху (керівник Галаманжук Л.Л. – д.п.н., професор), психології (керівник – Панчук Н.П, к.псих. н., доцент) та педагогіки (керівник – Кучинська І. О., д.п.н., професор),  взято до уваги побажання і пропозиції студентів, що народилися у жвавій дискусії.

МИ ПОВЕРНУЛИСЯ!

6 грудня на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна конференція з проходження першої навчальної практики здобувачами вищої освіти 2 курсу спеціальності Дошкільна освіта, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Логопедія.

Практика мала ознайомлювальний характер («Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти»), тривала лише 2 тижні: з 21 листопада по 02 грудня. За цей час здобувачі освіти-практиканти мали змогу ознайомитися зі специфікою організації педагогічного процесу в приватних закладах, що надають послуги з дошкільної освіти та закладах комунальної власності компенсуючого й загально-розвивального типу м. Кам’янця-Подільського та ознайомитися зі специфікою роботи вихователя дітей дошкільного віку. (більше…)

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12 грудня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено звітну конференцію з виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти DО1-В19 групи та керівники практики: Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; Гордійчук М.С., к.п.н., доцент; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст. викл.; Демчик К.І., к.п.н., ст. викл. (більше…)