Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Громадське обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Громадське обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

14 січня 2022 року відбулась он-лайн зустріч з роботодавцями та професіоналами-практиками закладів дошкільної освіти, серед яких завідувач комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад №59 «Вишенька» Вінницької міської ради” Альона Карпина та представники цього ж закладу дошкільної освіти: вихователь-методист Лілія Верхова, вихователі Оксана Рябчинська, Тетяна Силюк, Вікторія Бахнівська, вчителі-логопеди ВалентинаТатур та Оксана Конончук, музичні керівники Олена Браім та Марина Войціцька; вихователь-методист комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад №57 Вінницької міської ради” Євгенія Стахміч; вихователь-методист комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради” Дар’я Ковальчук; вихователь-методист комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради” Наталія Романова; вихователь Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Калинонька» Олена Гуменна; вихователь Шепетівського закладу дошкільної освіти №5 «Казка» Марія Киндюк; вихователі Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Михайлик» Валентина Тимчук і Людмила Комарецька; вихователь-методист Косівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) “Сонечко” Христина Панчук та вихователь цього ж закладу Ліза Панчук; вихователь Калушського закладу дошкільної освіти “Ластівка” Любов Головчак.

Варто зазначити, що цьогорічне обговорення освітніх програм відзначається високою активністю та практичною результативністю, адже учасники зустрічі висловили свою позицію та надали конкретні пропозиції щодо вдосконалення змісту обговорюваних проєктів освітньо-професійних програм та окремих освітніх компонент.

Серед основних – це, насамперед, посилення практичної складової під час фахової підготовки здобувачів вищої освіти, урізноманітнення завдань виробничих практик в закладах дошкільної освіти, формування готовності випускників спеціальності до роботи сучасному закладі дошкільної освіти та до реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, готовності майбутніх фахівців до роботи з дітьми в логопедичних групах та багато інших.

Учасники зустрічі розповіли про компетентності, яких вони потребують від випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта, вказали на сильні сторони освітніх програм та надали свої пропозиції з їх оновлення.

Лілія Верхова зазначила, що сучасні вихователі повинні виявляти сміливість у практичному використанні новітніх педагогічних технологій, мати глибокі знання з дошкільної психології, педагогіки та володіти знаннями з фахових методик.

Альона Карпина внесла пропозицію розширити зміст освітньої компоненти Організація дошкільної освіти питаннями організації внутрішнього аудиту ЗДО та планування роботи з кадрами.

Христина Панчук підкреслила важливість поєднання теоретичної та практичної складової у підготовці фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта як першої ланки у наданні підростаючому поколінню освітніх послуг, де дитина виступає суб’єктом, а батьки та держава замовниками освітніх послуг, які мають бути надані на високому рівні.

Валентина Татур наголосила, що в умовах логопедичної групи вихователеві, крім загальноосвітніх заходів, передбачених програмою, доводиться виконувати й ряд специфічних корекційних завдань, спрямованих, насамперед, на усунення первинного мовленнєвого дефекту та вторинних психофізіологічних відхилень. Цю обставину варто врахувати під час розробки програми логопедичної практики в закладах дошкільної освіти.

Колективним побажанням усіх присутніх було удосконалення форм та способів подачі освітнього матеріалу, зокрема, використання тренінгів, творчих завдань з метою втілення студентоцентричного навчання і викладання.

Під час зустрічі було обговорено питання, що стосується формування переліку освітніх компонент вільного вибору. Професор Леся Галаманжук висвітлила питання специфіки укладання каталогу та викладання вибіркових освітніх компонент. Було запропоновано ввести компоненти Навчання через гру або Тренінг з ігрової діяльності, Дитинознавство, Дитяче експериментування, Ейдетика та інші.

Процес обговорення проєктів освітніх програм триває. Запрошуємо взяти участь у ньому!