Home » Без категорії » Громадське обговорення проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта триває!

Громадське обговорення проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта триває!

18 січня 2022 року на платформі Google Meet відбулась он-лайн зустріч науково-педагогічних працівників кафедри теорії та методик дошкільної освіти з представниками педагогічної спільноти міста Хмельницького. У зустрічі взяли участь консультант педагогічної спільноти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти КУ Хмельницької міської ради Центр професійного розвитку педагогічних працівників Анна Ткачук, вихователі Хмельницького ЗДО №47 «Дзвіночок» Марина Кушнір та Ілона Павлина, вчитель-логопед Хмельницького ЗДО №33 «Джерельце» Оксана Лиса та вихователь цього ж закладу Людмила Вишнівська, вихователь приватного ДНЗ «Щасливе дитинство» Юлія Рибян та помічник педагога приватного ДНЗ «Я люблю Монтессорі» Лілія Куніцина.

Представники закладів дошкільної освіти висловили підтримку розвитку дошкільної ланки освіти у регіоні, сприяння щодо її удосконалення.

На питання, чи відповідає зміст проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта Вашим очікуванням, були отримані ствердні відповіді, прозвучали також поради та пропозиції щодо їх удосконалення.

Анна Ткачук зауважила, що, зважаючи на вимоги сучасної програми Нової української школи, необхідно посилити підготовку вихователів щодо соціально-комунікативного розвитку дошкільників, розвивати розумові здібності майбутніх школярів у самостійному мисленні.

Марина Кушнір висловила побажання давати ширші знання з інноваційних педагогічних технологій, формувати вміння у налагодженні співпраці з батьками вихованців у напрямку розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її інтелектуальних та соціальних можливостей.

Представники приватних закладів дошкільної освіти звернули увагу на необхідність ознайомлення студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти з питаннями організації приватного закладу дошкільної освіти та надання платних освітніх послуг в закладах дошкільної освіти.

Вчитель-логопед Оксана Лиса запропонувала у змісті освітніх компонент з логопедії більше ознайомлювати майбутніх фахівців з діагностичними методиками обстеження дітей та надання консультативного супроводу педагогів закладу дошкільної освіти та батьків, що виховують дітей з вадами мовлення.

Під час зустрічі також було розглянуто питання включення окремих освітніх компонент у каталог вільного вибору стедентів. Зокрема, було запропоновано наступні освітні компоненти: Моніторинг діяльності закладу дошкільної освіти; Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку; Дитинознавство; Експериментальна діяльність дошкільників; Організація освітнього простору в закладі дошкільної освіти, тощо.

Зустріч була плідною та корисною як для викладачів, так і для педагогів-практиків у контексті удосконалення змісту проєктів освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.