Home » #kpnu » Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (РО1-В18z)

Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (РО1-В18z)

29 квітня 2022 року на платформі GoogleMeet відбулася звітна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка заочної форми навчання, які здобувають додаткову спеціальність «Дошкільна освіта» (професійна кваліфікація: Вихователь дітей раннього і дошкільного віку); керівники практики від університету: керівник практики з фаху – Пукас І.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти; керівник практики з педагогіки – Гордійчук М.С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти; керівник практики з психології – Куриця А.І., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти; провідний фахівець заочного відділу – Козак А.В та провідний фахівець навчального відділу з питань практики – Роїк А.А.

Мета практики: формування у здобувачів вищої освіти системи професійних умінь і навичок, особистісних здібностей та якостей, необхідних для самостійного виконання ними функцій вихователя дітей раннього і дошкільного віку.

Звітуючи, здобувачі вищої освіти поділилися власними враженнями, висловлювали думки та судження щодо особливостей організації освітньої процесу в закладах дошкільної освіти, щодо роботи з дітьми дошкільного віку. Розповіли про власний досвід роботи з дітьми, набуттям практичних умінь та навичок, а також продемонстрували власний досвід роботи.