Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти

Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти

5 травня 2020 року на платформі GoogleMeet відбулася звітна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (з 14 лютого по 29 квітня 2022 року) студентами 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти ПО1-В18 групи та керівники практики від університету: Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; Каньоса Н.Г., к.псих.н., доцент; Гордійчук М.С., к.п.н., доцент; Газіна І.О., к.п.н., доцент; Ватаманюк Г.П., ст. викл. (кафедра теорії та методик  дошкільної освіти);  Савицька О.В., к.псих. н., доцент, доцент кафедри психології освіти.

У зв’язку з призупиненням освітнього процесу в закладах дошкільної освіти терміни практики було змінено. Практика проходила з 14.02.2022 по 25.02.2022 у закладах дошкільної освіти, а з 4.04.2022 по 29.04.2022 при кафедрі теорії та методик дошкільної освіти.

Мета практики: полягає у формуванні фахової компетентності, професійної майстерності студентів, реалізації знань та умінь, необхідних для організації роботи у закладах дошкільної освіти; методичному забезпеченні освітньо-виховного процесу; підвищенні інтересу до професійно-організаторської діяльності, удосконалені організаційно-педагогічних навичок, умінні творчо застосовувати теоретичні та методичні знання в практичній діяльності.

Під час конференції студенти поділилися власними враженнями, висловлювали думки та судження щодо особливостей організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. Розповіли про власний досвід роботи з дітьми, набуттям практичних умінь та навичок. Також студенти продемонстрували свій досвід роботи, сучасні підходи та цікавинки. Усі студенти погодились з тієї думкою, що педагогічна практика – це важливий крок у професійному становленні вихователя закладу дошкільної освіти.

Анкета для здобувачів вищої освіти “Анкетa для студентів, які пройшли практику” 

https://docs.google.com/forms/d/1qjM-C_HQoJTOOPV–g1138GMOUsjL4zD3NsG9wissXM/viewform?edit_requested=true