Home » #kpnu » Відбувся попередній захист магістерських робіт студентів денної та заочної форми навчання

Відбувся попередній захист магістерських робіт студентів денної та заочної форми навчання

25 листопада 2022 року на засіданні кафедри теорії та методик дошкільної освіти відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» денної та заочної форм навчання.

Цей захід вже набув традиційного характеру, оскільки є гарною нагодою для майбутніх випускників навчитися лаконічно, в логічній послідовності представляти результати своїх досліджень з теми магістерського дослідження.

Метою попереднього захисту магістерської роботи є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи відповідно до затверджених кафедрою критеріїв. Така оцінка є дієвою формою допомоги студенту у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями щодо доопрацювання роботи.

Із вступним словом до присутніх звернулась завідувач кафедри Леся Людвигівна Галаманжук. Вона наголосила на важливості проведення даного заходу з метою підвищення якості підготовки магістерських робіт та рівня наукової і професійної підготовки студентів, уникнення плагіату, а також нагадала про необхідність вчасної здачі робіт на перевірку. Кожен здобувач вищої освіти повинен гідно представити свою магістерську роботу як таку, що засвідчує його кваліфікаційний рівень.

Відповідно до протоколу попереднього захисту дипломних робіт студенти мали можливість представити доповідь, у якій висвітлили актуальність теми магістерської роботи, обгрунтували її вибір, ознайомили присутніх з метою та завданнями дослідження, а також презентували основні результати наукової роботи. Студенти відповіли на запитання, вислухали конструктивні зауваження та рекомендації з боку викладачів.

Варто відзначити широкий спектр наукових проблем, які були представлені на попередньому захисті: гармонійний розвиток дітей 4-6 років в умовах культурно-освітнього простору закладу дошкільної освіти, формування основ економічної культури дошкільників засобами дидактичних ігор, розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку шляхом використання технології Sandplay, розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності, формування мовленнєвої готовності старших дошкільників до навчання у початковій школі, формування фізичної культури дітей у закладі дошкільної освіти засобами персоналізованого підходу, розвиток пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в умовах предметно-розвивального середовища, методика організації фізичного розвитку дітей дошкільного віку засобами інноваційних технологій тощо.

У процесі попереднього захисту наукової роботи студенти продемонстрували вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання присутніх, виявили щиру зацікавленість проблемою дослідження.

Підбиваючи підсумки можна стверджувати, що магістерські роботи підготовлені до проходження перевірки на наявність академічного плагіату, а магістранти активно готуються до їх захисту.

Вітаємо магістрантів з успішним проходження першого етапу захисту випускної кваліфікаційної роботи, бажаємо успіху під час майбутньої державної атестації!