Home » #kpnu » Стартує практика 2023!

Стартує практика 2023!

Другий семестр 2022-2023 навчального року розпочався на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти наданням  путівки у додаткову спеціальність (012 Дошкільна  освіта) здобувачам І (бакалаврського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.

Під час настановної конференції, яка відбулася 16 січня 2023 року, здобувачі вищої освіти PОd1-B19 групи отримали інформацію про організаційні моменти та змістові аспекти проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. З напутнім словом та методичними рекомендаціями щодо виконання завдань практики за змістовими модулями (організаційна, навчальна, виховна, індивідуальна науково-дослідна (творча) робота), вимогами до оформлення звітної документації виступила керівник  практики зі спеціальності та з фаху Г.П. Ватаманюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти. Галиною Петрівною також було проведено інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проходження практики. Усвідомлення прослуханого було засвідчено підписами здобувачів  освіти у спеціальному журналі.

Про розподіл здобувачів освіти за базами практики, терміни її проходження та терміни здачі звітної документації розповіла А. А. Роїк, спеціаліст навчального відділу. Завдання з психології, етапи їх виконання та вимоги до оформлення результатів були змістом виступу Н.П. Панчук, кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології освіти.

Хай щастить Вам, майбутні педагоги на дошкільній ниві, хай практика пройде у МИРі, без хвороб і сирен!