Home » #kpnu » Спільне засідання наукових гуртків

Спільне засідання наукових гуртків

14 лютого 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулося спільне засідання наукових гуртків. У засіданні взяли участь члени наукових гуртків кафедри, які навчаються за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, та керівники гуртків.

Завідувач кафедри, професор Леся Галаманжук відзначила важливість наукової роботи студентів. Загалом метою роботи студентських наукових гуртків є здійснення наукових досліджень здобувачами вищої освіти у галузі дошкільної освіти. Діяльність гуртків спрямована на залучення молоді до наукової роботи та сприяє презентації результатів їхніх досягнень широкому колу. Визнання досягнень здобувачів освіти має відбуватися через їх знання і наукову активність.

Із виступів викладачів Наталії Каньоси, Іванни Пукас гуртківці дізналися про особливості наукових публікацій, вибір теми наукового дослідження, умови участі у конференціях, круглих столах та інших заходах. На засіданні було обговорено можливу тематику наукових доповідей і публікацій.

За результатами засідання було прийнято рішення активізувати подальшу наукову діяльність здобувачів вищої освіти та підготувати тези доповідей для участі в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених, які проводяться найближчим часом в університеті, зокрема, конференція студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2022 році, яка відбудеться 4-5 квітня 2023 року, та ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих вчених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи», яка відбудеться 15 березня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Дякуємо усім причетним до цього заходу!