Home » #kpnu » Відкритий діалог: «Академічна доброчесність – вектор формування культури чесності у вищій освіті»

Відкритий діалог: «Академічна доброчесність – вектор формування культури чесності у вищій освіті»

Академічна доброчесність – це про довіру в освіті та науці, це про те, що усі процеси відбуваються згідно з правилами, а заявлене відповідає реальному! Очевидно, в цьому короткому визначенні криється розуміння того, що ми називаємо академічною доброчесністю. Це має знати кожен учасник освітнього процесу, кожен, хто заявляє про себе в науці та прагне зайняти в ній гідне місце.

Про академічну доброчесність йшлося під час відкритого діалогу: «Академічна доброчесність – вектор формування культури чесності у вищій освіті», який провела кандидат педагогічних наук, доцент Газіна Ірина Олександрівна зі здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

В ході бесіди акцентовано увагу, що порушення академічної доброчесності не обмежується лише плагіатом (як часто у нас вважають), а торкається цілого ряду порушень. Це академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання, вплив у будь-якій формі на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання. Тобто це все те, що робить освіту неспроможною та неконкурентноздатною, девальвує цінність отриманого диплому, продукує некомпетентних фахівців та ставить непереборну перепону нашого курсу на європейську інтеграцію.