Home » #kpnu » Настановна конференція з проходження виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

Настановна конференція з проходження виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

31 березня 2023 року відбулася настановна конференція з проходження виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. Керівник практики з фаху Каньоса Н.Г. ознайомила здобувачів вищої освіти із метою, змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі.  

Керівник практики зі спеціальності Ватаманюк Г.П. провела інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності , звернула увагу на дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану.

Мета виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти: формування фахових компетентностей необхідних для організації роботи у закладі дошкільної освіти та управління освітнім процесом у ньому; підвищення інтересу до організаційно-методичної діяльності; формування професійної майстерності, організаційно-методичних умінь, навичок творчо застосовувати теоретичні та методичні знання в практичній діяльності; формування готовності здобувачів до самоосвіти та саморозвитку; бачення перспективи свого професійного становлення.

Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти орієнтована на формування й удосконалення професійних компетентностей в галузі дошкільної педагогіки, дитячої психології, фахових методик, моделювання та використання різних освітніх технологій для оптимізації освітнього процесу в ЗДО.

Оволодіння майбутніми педагогами фахово-методичними, спеціальними та творчими уміннями має велике значення для їхньої професійної діяльності, оскільки сучасний ЗДО потребує педагога вищої кваліфікації з творчим науково-педагогічним мисленням. Адже, саме фахова вправність, здатність вирішувати педагогічні задачі, прагнення до розвитку та самовдосконалення характеризують компетентного педагога, діяльність якого спрямована на всебічний розвиток дошкільника.

Завершилася конференція побажаннями плідної праці та успіхів на всіх етапах проходження практики.