Home » #kpnu » Настановна конференція з “Виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

Настановна конференція з “Виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

3 листопада 2023 року відбулася настановна конференція з проходження “Виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (1 курс, денна форма здобуття освіти). Керівники практики з фаху Наталія КАНЬОСА, Мар’яна ГОРДІЙЧУК ознайомили здобувачів освіти із термінами проходження практики та її тривалістю, зі змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі. Також ознайомили присутніх з організаційними умовами проходження практики. Інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності провела Галина ВАТАМАНЮК, звернувши увагу на дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. Керівник з психології Тетяна ДУТКЕВИЧ зосередила увагу здобувачів освіти на змісті завдань із дитячої психології, розповіла про умови їх виконання та вимоги до оформлення звітної документації.

Педагогічна практика, як один із важливих етапів професійної підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, їх реалізації у практичній діяльності, формуванню професійних умінь і навичок. Під час педагогічної практики студенти усвідомлюють важливість обраної професії, специфіку взаємодії учасників освітньо-виховного процесу в умовах закладу дошкільної освіти, з`ясовують ступінь співвідношення особистісних якостей з професією вихователя, переконуються в наявності в них педагогічних здібностей, схильності до роботи з дошкільниками. Співпраця з досвідченими вихователями-наставниками під час педагогічної практики викликає інтерес до педагогічної діяльності закладає основи педагогічної майстерності, любові до майбутньої професії.

Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти орієнтована на формування й удосконалення професійних компетентностей в галузі дошкільної педагогіки, дитячої психології, фахових методик, моделювання та використання різних освітніх технологій для оптимізації освітнього процесу в ЗДО. Вона має узагальнений характер і передбачає залучення студентів до різнопланової організаційно-педагогічної та методичної роботи в ЗДО.

Мета виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти: формування практичних умінь і навичок організовувати різні форми діяльності з дітьми у закладі дошкільної освіти; забезпечення готовності студентів до самостійного планування та практичного пізнання закономірностей педагогічної діяльності, оволодіння способами її організації; бачення перспективи свого професійного становлення.

Настановна конференція завершилася побажаннями плідної праці та успіхів на всіх етапах проходження практики.