Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Для практик карантин – не перешкода

Для практик карантин – не перешкода

13 травня 2021 року відбулася звітна відеоконференція за результатами проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти студентами ІІ (магістерського) рівня освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. У зв’язку із застосуванням обмежувальних протиепідемічних заходів, означений вид практики було організовано на кафедрі теорії те методик дошкільної освіти. Керівництво практикою здійснювали к.п.н., доцент Газіна І.О. (керівник з фаху), к.пс. н., професор Дуткевич Т.В. (керівник з психології), к.п.н. , ст. викл. Ватаманюк Г.П. (кер. з дошкільної педагогіки).

Упродовж 6 тижнів (29.03-07-05) студенти групи DO1-М20 працювали над розробками конспектів нетрадиційних занять із фахових методик для дітей молодшого і старшого дошкільного віку, нетрадиційних форм методичної роботи та роботи з батьками на рівні ЗДО, складанням сценаріїв і програм загальносадових заходів, створенням освітньо-виховних проектів, аналізували сайти, блоги, сторінки соціальних мереж закладів дошкільної освіти міста, у яких вони проходили попередні види практик, вивчали особливості надання закладом дошкільної освіти додаткових освітніх послуг (види, документація, способи організації гурткової й студійної роботи), створювали пам’ятки для педаговів і батьків із психології, розробляли пакети діагностичних завдань з розвитку мовлення й логіко-математичного розвитку, – що свідчить про методичну спрямованість цього виду практики.

Здійснюючи науково-дослідну роботу продовжували працювати над магістерським дослідженням. Особливої уваги заслуговує виконання індивідуально-творчих завдань – створення реклами (візитки, або її проекту чи моделі) сучасного конкурентноспроможного закладу дошкільної освіти. Звітуючи, студенти із задоволенням ділилися у звітах враженнями від практики та методично-творчими напрацюваннями.