Home » #kpnu » Якісна підготовка гарантів освітніх програм

Якісна підготовка гарантів освітніх програм

 

Керівництвом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у вересні – листопаді 2023 р. було організовано курси підвищення кваліфікації з теми: «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ»  для  гарантів освітніх програм.Спікерами виступили Володимир Дубінський, перший проректор, к.і.н., доцент, Світлана Миронова, проректор з наукової роботи, д.пед.н., професор, Людмила Горчак, керівник навчального відділу, Наталія Гудима, керівників навчально-методичного відділу, к.філолог.н., доцент та ін.

Тематика занять стосувалася різних аспектів проходження акредитації. Зокрема, слухачі ознайомилися з порядком проведення акредитації освітньої програми, особливостями оформлення портфоліо освітньої програми та вимогами до навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої програми, підготовки фокус-груп та матеріально-технічного забезпечення освітньої програми, ролі стейкхолдерів освітньої програми, вимог до поєднання навчальної та дослідницької діяльності в світлі акредитації, академічної мобільності, академічної доброчесності як важливого складника системи забезпечення якості освітньої діяльності. Також надзвичайно важливою та цікавою була розмова про комунікацію гаранта з представниками НАЗЯВО, особливостей роботи з інформаційною системою НАЗЯВО.

Тема кожного заняття викликала жваве обговорення в аудиторії, з’ясування проблемних питань, узгодження незрозумілого, спільне вирішення певних дискусійних проблем, окреслення перспектив діяльності та питань, необхідних для термінового вирішення. Кожен учасник збагатився знаннями: додатковими – ті, що уже пройшли етап акредитації, і новими – ті, що планують входити у цей процес.

Від кафедри теорії та методик дошкільної освіти програму підвищення кваліфікації пройшли гаранти освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Ірина ГАЗІНA та освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна БАБЮК. За два місяці занять, безумовно, стало менше запитань, на які не було відповідей.

Вдячні організаторам курсів, спікерам за всебічну підготовку гарантів а також колективів кафедр до майбутніх акредитацій.