Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Звітуємо про результати НДР

Звітуємо про результати НДР

2 березня 2021 р. науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик дошкільної освіти взяли активну участь у Науковій конференції викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2020 році. На засіданні секції зі спеціальності «Дошкільна освіта», обговорювалися актуальні проблеми дошкільної освіти, які були  предметом вивчення професорсько-викладацького складу кафедри упродовж календарного року. Різноаспектність досліджуваної проблематики, своєрідність наукових поглядів на її вирішення, створили атмосферу жвавої наукової дискусії, що наштовхнуло до обрання нових наукових ідей та напрямів дослідження.