Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Все починається з “малого”. Вперше…

Все починається з “малого”. Вперше…

30 квітня 2021 року на платформі Google meet відбулася настановна конференція з проходження педагогічної пропедевтичної практики студентами 1 курсу спеціальності “012 Дошкільна освіта”, групи DO1-В20, яка триватиме упродовж 6 тижнів з 3 травня по 11 червня 2021р. Базами практик визначено заклади дошкільної освіти за місцем проживання студентів. Керівник практики зі спеціальності та з фаху Ватаманюк Г.П. ознайомила здобувачів вищої освіти із програмовими завданнями практики, етапами її проходження, змістовими модулями, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі, провела інструктаж з охорони праці й техніки безпеки життєдіяльності під час перебування на практиці. Організаційні питання було висвітлено спеціалістом навчального відділу Костюк С. М.

Під час конференції обговорювалися й умови проходження навчальної пропедевтичної практики у дистанційному режимі.