Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Практика  за другою спеціальністю

Практика  за другою спеціальністю

17 вересня 2021 року для здобувачів вищої освіти 2 курсу магістратури денної форми навчання (група РO1-М20) спеціальності 013 Початкова освіта (друга спеціальність Дошкільна освіта) було проведено настановну конференцію з питань проходження виробничої практики в закладах дошкільної освіти.  Бази практики  – заклади  дошкільної освіта міста № 1 «Барвінок», №16 «Айболить», № 18 «Зірочка», мета – формування у студентів професійних умінь та навичок, особистісних здібностей і якостей, необхідних для самостійного виконання ними функцій вихователя дітей дошкільного віку.

Завідувач кафедри теорії та  методик  дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор Галаманжук Л.Л. привітала здобувачів вищої освіти із можливістю  відчути себе в  ролі  вихователя дітей дошкільного віку, поглибити й закріпити отримані знання з фахових методик дошкільної освіти на практиці, набути умінь і навичок із другої спеціальності. Також Леся Людвігівна акцентувала увагу майбутніх  педагогів на трудовій і виконавчій дисципліні під час проходження практики, відповідальності щодо професійних  обов’язків вихователя, дотриманні санітарно-гігієнічних і протиепідемічних (в  разі потреби) норм та заходів на базах практики.

Керівник практики зі спеціальності, к.п.н. старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Ватаманюк Г.П. ознайомила присутніх з програмою практики (мета, завдання, зміст), етапами і  термінами  її проходження, переліком звітної документації та вимогами до її  оформлення. Особливу увагу здобувачів вищої освіти  було звернено на виконання індивідуальтних, науково-дослідних (творчих) завдань, які потрібно обрати з поданого у програмі переліку, виконати й захистити під час  звітної конференції.

Також студенти прослухали інструктаж із техніки безпеки життєдіяльності під час перебування на практиці, отримали напуття на успішну роботу.