Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти: інноваційний поступ дошкілля в Україні

Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти: інноваційний поступ дошкілля в Україні

21 вересня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик дошкільної освіти взяли участь у Всеукраїнській конференції працівників дошкільної освіти: інноваційний поступ дошкілля в Україні (на онлайн-платформі ZOOM у рамках Всеукраїнського тижня дошкілля), який проводився Комітетом Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій, підкомітетом з питань раннього розвитку та дошкільної освіти, Міністерство освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України. Співорганізатори конференції: Державна установа «Український інститут розвитку освіти», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти», Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

На онлайн зустрічі обговорювалися проблеми догляду і освітнього розвитку дітей раннього віку в Україні: інноваційний контекст; психологічної підтримки сім’ї з питань розвитку дитини дошкільного віку: сучасні інновації; інклюзивного освітнього середовища закладу дошкільної освіти: реалії та перспективи інноваційного розвитку; наступності дошкільної та початкової освіти в умовах впровадження державного стандарту дошкільної освіти; професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти: виклики цифрового простору; взаємодії батьків і вихователів: партнерство чи конфронтація?

Про одне із ключових питань, – дитинство у ціннісному вимірі, – доповіла Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України.

Посеред наукових проблем інноваційного блоку було презентовано цифрову платформу; інноваційну систему догляду й освіти дітей раннього та дошкільного віку “Mr.Leader”; оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти України за міжнародною методикою ECERS-3 та інші. Крім того, під час роботи секційних засідань було обговорено низку проблем інновацій у сучасному дошкіллі.

Широкий спектр досліджуваної проблематики та різноманітність наукових поглядів на її вирішення створили невимушену жваву атмосферу наукової дискусії. З’явились нові напрями наукових досліджень та перспектива їхнього подальшого розвитку.