Подвійний старт

На  кафедрі  теорії та  методик  дошкільної освіти стартурвала  настановна  сесія для   здобувачів 1  курсу вищого (магістерського)  ступеня освіти (заочна  форма  навчання) спеціальності 012 Дошкільна з додатковою спеціальністю Початкова  освіта.  У рамках  сесії 22 вересня 2021 року  було проведено настановну  конференцію з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в  закладах дошкільної освіти, яка триватиме  упродовж  6 тижнів з 4 жовтня  по 12  листопада 2021 року.

Галаманжук Л.Л., завідувач кафедри теорії та  методик  дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор привітала «новоспечених» магістрів із влиттям  у  дружну студентську  родину педфаківців. Повідомила  про вид  і  терміни практики,  її значення у  становленні фахівця-професіонала. Леся Людвігівна звернула  увагу майбутніх  педагогів-дошкільників на трудову й виконавчу дисципліну під час проходження практики, відповідальне  ставлення  до до професійних  обов’язків не  тільки  вихователя, а  й адміністртора закладу. Адже  саме цей  різновид  практики дає можливість здобувачу педагогічної освіти побувати в  ролі   директора  і  методиста ЗДО.

Керівник практики зі спеціальності, к.п.н. старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Ватаманюк Г.П. ознайомила присутніх з програмою практики (мета, завдання, зміст), етапами і  термінами  її проходження, переліком звітної документації та вимогами до її  оформлення. акцентувала увагу учасників конференції на дотриманні санітарно-гігієнічних і протиепідемічних (в  разі потреби) норм та заходів на базах практики. провела  інструктаж з охорони праці й техніки безпеки життєдіяльності під час перебування на практиці.

Провідний  фахівець  навчального відділу з організації  практики  на  факультеті  Роєк А. А. продемонструвала  взірці оформленої  документації, повідомила  про  терміни  її  здачі, уточнила питання  стосовно укладання  договорів із  базами  практик, яку майбутні  педагоги проходитимуть  за  місцем  проживання. 

Методист  навчального відділу Козак А.В. повідомила про терміни наступної  сесії  та можливу дату  проведення підсумкової конференції.

Вдалого старту і  легкого фінішу Вам, молоді  освітяни!

З наближаючим  професійним  святом!