Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання