Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

З метою формування культури академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти проводилися онлайн зустрічі для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

В інтерактивному форматі здобувачі опрацювали основні види порушення академічної доброчесності: академічний плагіат,  фабрикація, фальсифікація, самоплагіат, списування. Щзнайомилися з нормативним документами К-ПНУ з академічної доброчесності, а саме: Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) та Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).