Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2021 році

Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2021 році

29 – 30 березня 2022 року відбулася Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2021 році.

У конференції взяло участь 65 здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти педагогічного факультету спеціальності 012 Дошкільна освіта. Наукове  керівництво підготовкою доповідей і публікацій здійснювали викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти, зокрема: завідувач Галаманжук Л. Л., д.п.н., професор; науково-педагогічні працівники кафедри Бабюк Т. Й., к.п.н. доцент; Каньоса Н. Г.,  к.пс.н., доцент; Газіна І.О. к.п.н., доцент; Гордійчук М. С., к.п.н., доцент; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст. викладач; Демчик К. І., к.п.н., ст. викладач;  Пукас І. Л., к.п.н., ст. викладач.

29 березня обговорювалися результати досліджень та наукові доробки здобувачів у процесі роботи секції «Теорія та методика дошкільної освіти», яка поділялася на 2 підсекції: «Теорія дошкільної освіти» і «Методика дошкільної освіти».

Емоційні виступи, жваві дискусії та активність студентів засвідчили посилений інтерес до обраної теми дослідження і наукової діяльності загалом. Переконані, що саме тут і саме такі заходи сприятимуть перетворенню сьогоднішніх студентів у завтрашніх науковців.

30 березня в ході наукової дискусії було обговорено ряд актуальних проблем дошкільної освіти в умовах сьогодення та підведено підсумки.

За матеріалами конференції планується чергове видання збірника наукових праць здобувачів: Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: педагогічний  факультет; [відповідальний секретар Н.В. Бахмат]. Київ : Міленіум, 2022.