Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Настановна конференція з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти

Настановна конференція з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти

25 лютого 2022 року на платформі Google Meet відбулася настановна конференція з проходження з 28 березня 2022 року по 22 квітня 2022 року (4 тижні) навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачів вищої освіти 3 курсу, які навчаються за навчальним планом підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійна програма Початкова освіта.

Керівник практики, Демчик К.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, звернула увагу на методичні аспекти проходження практики в умовах воєнного стану в країні – наявність програми практики та її розміщення на сайті кафедри теорії та методик дошкільної освіти та Moodle; мета, завдання, зміст практичної підготовки та поетапність її здійснення; виконання індивідуальних індивідуальних (творчих) завдань. Також здобувачам вищої освіти було розкрито вимоги щодо оформлення звітної документації, продемонстровано її зразки, акцентовано увагу на шкалі оцінювання кожного виду практичної діяльності, проведено інструктаж з охорони праці й техніки безпеки життєдіяльності під час практики.